Haftmarket.pl

Fartuchy dla kelnerów, fartuchy dla lekarzy,
buty medyczne

Fartuchy dla Gustavus

Fartuchy przygotowane na stoisko promocyjne.
Technika wykonania:
Haft