Haftmarket.pl

Fartuchy dla kelnerów, fartuchy dla lekarzy,
buty medyczne

Fartuchy dla Holiday Inn

Realizacja fartuchów dla kelnerów popularnej sieci hoteli Holiday Inn.

Technika wykonania:

Haft komputerowy