Regulamin sklepu

Opis

1.
Sklep internetowy HAFTMARKET.pl prowadzący sprzedaż wysyłkową jest własnością firmy:

HAFTMARKET
Marta Briegmann
ul. Świecka 36a
89-500 Tuchola
NIP: 561 154 68 19
REGON 341360668

2.
Domniemywa się, że Użytkownik, składając zamówienie, zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

3.
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. HAFTMARKET.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

4.
Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronach sklepu HAFTMARKET.pl.

5.
Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia”

6.
Klient zobowiązany jest do podania swojego aktywnego maila oraz numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego w celu umożliwienia potwierdzenia zamówienia.

7.
Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia otrzyma on automatyczna odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęte zamówienie. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

8.
Sklep HAFTMARKET.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

9.
Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - w momencie otrzymania zamówienia,
 • w przypadku zamówień płaconych przelewem na konto - w momencie otrzymania gotówki.

  10. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

  11. Jest możliwość wykonania towaru na indywidualne zamówienie klienta. W tym wypadku prawo do rezygnacji z zakupionego towaru nie obowiązuje.

  12. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich . Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

  13. Sklep HAFTMARKET.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

  14. Sklep HAFTMARKET.pl zastrzega sobie prawo do poszerzania oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz dokonywania w nich zmian.

  15. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi zgodnie z ustawą do 30 dni . W tym czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską (przesyłka priorytetowa: 1-2 dni) lub kuriera DPD, UPS, K-EX, Siódemka (1-2 dni robocze).

  16. Sklep pobiera zryczałtowaną opłatę obejmująca koszt przesłania przesyłki do Klienta.

  17. Sklep HAFTMARKET.pl może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronie sklepu.

  18. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską i firmę kurierską.

  19. Na życzenie klienta wystawiany jest rachunek.

  20. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:
  przedpłata na konto bankowe sklepu,
  przy odbiorze - należność pobiera listonosz lub kurier.

  21. Wykonujmy produkty tylko i wyłącznie na zamówienie, nie posiadamy stanów magazynowych i gotowych produktów.

  Reklamacje

  1.
  Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od momentu odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony, posiada oryginalne metki, przywieszki i naklejki.

  1. (a) Obuwie medyczne firm Suecos oraz Oxypas z uwagi na liczne atesty, które mogą ulegać naruszeniu i ze względu na bezpieczeństwo nie podlegają zwrotowi lub wymianie chyba, że produkt został fabrycznie źle wyprodukowany.
  1. (b) Bielizna z przyczyn higienicznych nie podlega zwrotowi lub wymianie.

  2.
  Reklamowany towar prosimy wysyłać na adres:

  HAFTMARKET
  ul. Świecka 36a
  89-500 Tuchola

  3.
  Przesyłki za pobraniem nie są przyjmowane!

  4.
  Sklep daje gwarancje zwrotu kwoty odpowiadającej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem na konto wskazane przez klienta. Koszt poniesiony przez klienta w celu odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

  5. Towar wykonany na specjalne zamówienie,Z konkretną dedykacją ,imieniem,datą lub innym specyficznym napisem,nie podlega zwrotowi chyba że jest uszkodzony lub został wykonany niezgodnie z zamówieniem.
  6. Reklamacje nieuzasadnione, powstałe w wyniku uszkodzenia lub z niewłaściwego użytkowania towaru, nie będą uwzględniane.

  Postanowienia końcowe

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Ustawy z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

  Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
  Zespół sklepu

  Operator Kart Płatniczych:

  Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

  Czas realizacji zleceń:

  Jeśli produkt jest w naszym magazynie realizacja trwa 24 godziny od momentu opłacenia zamówienia.
  Jeśli produkt nie jest w naszym magazynie realizacja następuje z magazynu producenta:

  Cherokee: 2-4 tygodnie
  Dickies: 2-4 tygodnie
  Code Happy: 2-4 tygodnie
  Sapphire: 2-4 tygodnie
  Heartsoul: 2-4 tygodnie
  Suecos i Oxypas: 1-2 tygodnie
  Portwest: 3-4 dni
  Pozostali producenci: 2-3 dni

  Uwaga. Na czas realizacji liczą się dni robocze. O zmianach w terminach dostaw staramy się informować jak tylko jest to możliwe. Przesyłki mogą nastąpić znacznie szybciej niż jest to w tabelce terminów. Dziękujemy za wyrozumiałość.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

  Szanowni Państwo,

  25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. Popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych, transparentności w procesach przetwarzania danych, a także podnoszenie świadomości w tym zakresie.

  W związku z powyższym przesyłamy Państwu informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

  Informacje o przetwarzanych danych osobowych w HAFTMARKET.pl

  1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest HAFTMARKET Marta Briegmann, ul. Świecka 36a, 89-500 Tuchola, NIP: 5611546819, REGON: 341360668

  2. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowanie przez HAFTMARKET.pl, a wynika z prowadzonej działalności: sprzedaży produktów i usług oraz marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa transakcji sprzedaży, marketing, prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.

  3. Informujemy, że Państwa dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Państwu preferencje, a także do wewnętrznych analiz. Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych). Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Państwa ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego serwisu. Mają Państwo prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Państwa działań na potrzeby marketingu bezpośredniego.

  4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez HAFTMARKET.pl Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z HAFTMARKET.pl w następujący sposób:
  - za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@haftmarket.pl
  - za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: HAFTMARKET, ul. Świecka 36a 89-500 Tuchola

  5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej "RODO") - tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną - odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.

  6. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych.

  7. Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł ze Sprzedawcą. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Sprzedawcę będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

  8. Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług przewozowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu, dostawca usług IT. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.

  9. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia ograniczenia przetwarzania
  b. prawo dostępu do danych osobowych Klienta,
  c. prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,
  d. prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta - "do bycia zapomnianym"
  e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,
  f. prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta
  g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z HAFTMARKET.pl zgodnie z punktem 4 niniejszej informacji.